Open sollicitatie »

Privacy statement

Wanneer je bij ons solliciteert of de keuze maakt in onze database opgenomen te worden als (potentieel) werkzoekende, dan zullen wij, U-nited Detachering B.V.  (hierna U-nited), jouw gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacy statement.

Conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen noodzakelijke gegevens van jou op en behandelen we deze daarna met grote zorgvuldigheid. Meer informatie over de AVG vind je via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In deze verklaring leggen wij uit wie we zijn en wat wij doen, waarom wij gegevens van jou opslaan, welke dit zijn en hoelang we jouw gegevens bewaren. Verder leggen wij uit hoe jij je eigen gegevens inziet, wijzigt, aanvult en (deels) laat anonimiseren. Tot slot lees je wat wij doen om jouw gegevens te beveiligen en hoe je een vraag, opmerking, klacht of een (vermoeden) datalek meldt.

Wie is U-nited Detachering?

U-nited Detachering is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in de flexibele inzet van kennis en capaciteit binnen het bank- en verzekeringswezen.

U-nited Detachering neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Zij leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. U-nited Detachering is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van U-nited Detachering. In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door U-nited Detachering worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Waarom bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Concreet verwerken we jouw gegevens om:

  • te beoordelen of vacatures passend voor jou zijn op criteria als reisafstand, opleidingsniveau, certificering, salariswens en beschikbaarheid in uren • jouw geschiktheid te beoordelen voor een beschikbare vacature door het raadplegen van gespreksverslagen, referentiechecks en/of testresultaten • je te benaderen voor passende vacatures in de vakgebieden waarvoor jij interesse hebt • je bij geschiktheid en wederzijdse interesse in een vacature een passende aanbieding te doen • ervoor zorg te dragen dat onze stafmedewerkers weten of en welk contact er geweest is om daarmee onze diensten zo goed mogelijk uit te voeren

Wanneer bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens wanneer jij solliciteert op een van onze vacatures, of als je akkoord gaat op ons verzoek ingeschreven te staan in de database van U-nited.

Een andere mogelijkheid is dat jij jouw gegevens hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn en/of Monsterboard. Wanneer je op basis hiervan mogelijk interesse hebt in onze dienstverlening, verzamelen wij deze gegevens. Wij benaderen jou met de vraag of wij jouw gegevens mogen bewaren. We wijzen je dan op deze privacyverklaring. Als je geen toestemming geeft of niet reageert, anonimiseren wij jouw gegevens binnen vier weken na verzameling.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten zo goed mogelijk te leveren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je verstrekt. Specifiek zijn dit de volgende gegevens:

  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer • geboortedatum en geslacht • curriculum vitae (cv), informatie over gevolgde opleiding, certificering, systeemkennis, vaardigheden, werkervaring en gewenste en/of huidige arbeidsvoorwaarden • testen die je zelf hebt afgenomen en ter beschikking hebt gesteld • beschikbaarheid en verlof • gespreksverslagen van door jou gevoerde (telefonische) gesprek(ken) met medewerkers van U-nited • correspondentie tussen U-nited en jou per e-mail en/of post • andere gegevens zoals referentieverslagen en/of getuigschriften • pasfoto en video, indien je deze vrijwillig hebt verstrekt • datum van verleende toestemming opslaan persoonsgegevens

Op het moment dat je bij U-nited in dienst treedt of wij jou als freelancer bemiddelen, vragen wij je eerst een toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens te ondertekenen. Hierin staat welke aanvullende persoonsgegevens wij van jou gaan vragen, opslaan en aan welke derden wij deze persoonsgegevens gaan verstrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onze pensioenuitvoerder, salarisadministratie en/of leasemaatschappij.

U-nited legt geen bijzondere persoonsgegevens vast. ‘Bijzondere persoonsgegevens’ zijn gegevens over jouw etniciteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Na toestemming bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal twee jaar. Wanneer we deze gegevens daarna willen blijven bewaren, vragen wij opnieuw jouw toestemming. Geef je geen toestemming, dan anonimiseren wij jouw gegevens volledig. Dat doen we ook als we er zelf voor kiezen jouw gegevens niet langer te bewaren.

Op basis van ervaring is aantoonbaar gemaakt dat de kans op bemiddeling binnen twee jaar het meest aannemelijk is. Vandaar deze bewaartermijn. Indien wij jouw gegevens minder dan twee jaar bewaren, leidt dat tot een verminderde kwaliteit van onze dienstverlening.

Hoe kan ik mijn eigen persoonsgegevens die zijn opgeslagen inzien, wijzigen aanvullen en/of anonimiseren? Je eigen account (werknemersloket) biedt inzage in een groot gedeelte van de door ons opgeslagen persoonsgegevens van jou. Hier zijn deze op ieder gewenst moment door jou aan te passen. Ook het laten anonimiseren van jouw gegevens is via deze weg mogelijk. Indien gewenst verstrek je aanvullende gegevens per email of telefoon.

Heb je geen werknemersloket, dan neem je per e-mail of telefoon contact op met U-nited. Wij anonimiseren, wijzigen of vullen jouw gegevens aan conform jouw verzoek. Je hebt altijd recht op inzage, wijziging en het laten anonimiseren van jouw persoonsgegevens.

Wat doen wij om jouw gegevens te beschermen?

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen we door het fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen uit te voeren. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database, op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes.

Al onze stafmedewerkers tekenen voor strikte geheimhouding van de beschikbaar gestelde persoonsgegevens van onze kandidaten. Onze stafmedewerkers hebben enkel inzage in de persoonsgegevens die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

Vragen, opmerkingen, klachten of en (vermoeden) datalek Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens bij U-nited of over de inhoud van deze privacy statement dan bereik je ons:

  • schriftelijk via U-nited Detachering B.V. Zomertaling 131-17, 6601 DW • per mail via info@U-niteddetachering.nl • telefonisch via 085-0708535

Gebruik deze contactgegevens ook voor opmerkingen, klachten indienen of het melden van een (vermoeden) datalek.

Wij passen onze privacy statement indien nodig aan bij wijzigingen in de AVG, dan wel als we deze verscherpen of verbeteren. De meest actuele privacy statement is te allen tijde inzichtelijk op de website van U-nited Detachering (www.u-niteddetachering.nl). Deze versie is opgesteld in mei 2018.